ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเหตุการณ์สำคัญทางทะเล
(e-Complaint)

รับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเหตุการณ์สำคัญทางทะเล

icon-write-gradient.svg
รายละเอียดที่ต้องการแจ้ง
icon-pin.svg
สถานที่เกิดเหตุ
icon-image.svg
แนบไฟล์ภาพหรือวิดิโอ
icon-resume.svg
ข้อมูลผู้แจ้ง
icon-done.svg
เสร็จสิ้น

icon-write.svg
เหตุการณ์ที่ต้องการแจ้ง

1362

สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

ติดตามเรื่องของท่านได้ที่

ส่วนอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม